Sari la conținut

Real CV

          O afacere nu este ușor de administrat și menținut la nivelul optim de funcționare dacă nu vă puteți baza pe un personal de încredere. Studiile arată că peste 75% din candidații la angajare spun cel puțin o minciună în legătură cu pregătirea, experiența sau capacitățile lor individuale, lucru care dăunează prestației lor ulterioare la locul de muncă putând crea pejudicii importante precum pierderi bănești sau afectarea reputației companiei.

          CV-ul și interviul în sine oferă doar niste indicii asupra modului în care va evolua potențialul angajat, dar pot fi inșelătoare. Pentru a verifica informațiile furnizate de canditați în timpul interviului, tehnica poligraf se dovedește extrem de utilă în formarea unei opinii corecte și în luarea unor bune decizii în fundamentarea personalului companiei.

          Situația actuală de pe piața muncii și surplusul de forță de muncă în anumite domenii creează un mediu foarte competitiv în care unii indivizi încearcă toate metodele pentru a accede la postul dorit. Augmentarea abilităților menționate în CV sau menționarea sumară a potențialului sunt două tehnici contradictorii care încearcă să stârnească interesul recrutorilor, dar care nu oferă o imagine reală a adevăratelor calități ale candidatului. Poligraful ca instrument ce oferă consultanță pentru companii este un ajutor semnificativ în acest context, diferențiind canditații care ar fi utili companiei de cei care nu ar face față cerințelor.

          Expertiza poligraf poate fi solicitată pentru a verifica cele menționate în CV sau în timpul interviului propriu-zis pentru a avea cât mai repede o imagine clară asupra candidaților. Experții poligraf vor trasa un set de întrebări pe baza cărora pot ulterior să stabilească cu precizie date despre locurile de muncă anterioare și studii, abilități și calități ale candidatului, implicarea în infracțiuni de tot felul și eventual informații cu privire la consumul de alcool sau alte substanțe periculoase.

          Poligraful ca aparat în sine, cât și expertul care interpretează datele nu vor stabili o decizie cu privire la compatibilitatea unui candidat pentru un anumit post. După ce testarea s-a încheiat, expertul în testarea poligraf va redacta o expertiză pe care apoi o prezintă recrutorului. Decizia stă deci la latitudinea angajatorului, el stabilind pasul următor în procesul de recrutare. Aplicanții testați cu ajutorul tehnicii poligraf sunt deci evaluați pe baza celor prezentate de ei și pe baza rezultatelor testului.

          Ce mai este important de știut este cât de invazivă este această testare. Pentru multe persoane poligraful, cunoscut și sub numele popular de detector de minciuni, este un echipament care poate genera intimidare și nervozitate, fără ca ele să fie de fapt indreptățite să aibă aceste stări datorită vinovăției. Trebuie menționat faptul că testarea poligraf se face numai cu acordul subiectului și numai după acesta cunoște toate detaliile demersului. Subiectul întrebarilor va urma strict scopul examinării și nu va crea vreun tip de disconfort de ordin personal celui examinat.

          Drept candidat, pentru a vă pregăti pentru această testare este suficient să prezentați un CV cu date reale și să prezentați numai date adevarate în timpul interviului. Profesionalismul și confirmarea veridicității celor relatate, vor decide de la sine că sunteți angajatul ideal pentru postul scos la concurs, în acest caz poligraful lucrând în favoarea dumneavoastră.

          UPDATEÎncepând cu data de 1 octombrie 2016 Europoligraf Center efectuează teste de verificare a veridicităţii datelor din CV certificate de Asociaţia Europeană pentru Integritate – organism ştiinţific european ce are ca scop elaborarea celor mai noi standarde şi metode de evaluare a integrităţii organizaţionale.