Sari la conținut

Teste investigative

          În general un angajator poate solicita un test poligraf al angajaților ca parte a unei investigații privind pierderi economice sau prejudicii aduse companiei. Incidentele care pot fi soluționate cu ajutorul acestei testări includ furtul, delapidarea, precum și acte de spionaj industrial sau sabotaj.

          Existența sau suspiciunea asupra acestor fapte provoacă importante pierderi companiilor, de aceea depistarea lor la timp este primul pas pentru remediere. Testarea poligraf face lumină chiar și în cele mai complicate situații și este un indicator precis și de încredere atunci când este combinată cu alți factori. Metodologia de lucru stabilește întotdeauna un context pentru expertiza poligraf, lucru deosebit de important pentru a nu avea rezultate eronate care prejudiciază subiecții tesțati.

          În primul rând trebuie să se stabilească foarte precis natura și cuantumul prejudiciului. Apoi trebuie să se formeze în mod rezonabil un cerc de bănuiți din rândul angajaților care ar fi putut să creeze prejudiciul respectiv. Toate acestea vor contura legitimitatea examinărilor și vor evidenția temeiul suspiciunilor, fiind astfel eliminate abuzurile.

          Daca un angajator va solicita angajaților săi o testare poligraf, el trebuie să respecte întotdeauna aceste criteri, iar testarea trebuie să se facă în concordanță cu metodologia de lucru privind informarea subiecților și respectarea drepturilor lor în timpul examinării, metoda de testare, autorizarea examinatorului și în final utilizarea legală a rezultatelor testului.

          Pregătirile pentru examinarea poligraf în aceste circumstanțe se întemeiază pe realizarea unei analize care stabilește tipul incidentului sau activității pentru care se face investigația și prejudiciile aduse companiei. In aceste analize trebuie să se clarifice faptul că persoana suspectată a avut acces direct sau indirect la subiectul investigației și va fi menționată baza suspiciunii angajatorului.

          Experții poligraf vor realiza examinarea numai dacă aceste condiții sunt îndeplinite și vor solicita angajatorului să informeze angajatul sau angajații despre modul în care va decurge examinarea cu poligraful: data, ora, locul și condițiile testării, incluzând natura prejudiciilor cauzate societății, a baniuelilor existente și nu în ultimul rând a drepturilor pe care subiectul investigat le are conform procedurilor de investigare.

          În privința integrității personale, este esențial de știut faptul că examinatorul nu va întrebuința niciodată întrebări intruzive sau degradante pentru a ajunge la un rezultat. Pentru testarea poligraf, întrebările despre convingerile personale privind religia, politica sau alte orientări și opinii personale nu sunt permise, deci întrebările vor urmări în principal scopul investigației.

          Dacă angajatul aduce o dovadă care atestă o anumită condiție fizică sau afecțiune care este prevăzută de metodologia poligraf ca incompatibilă cu examinarea, aceasta nu mai poate avea loc. Este evident de aici faptul că testarea poligraf nu reprezintă nicio constrangere, ea este numai o metodă de a verifica suspiciuni, pe bază de colaborare, și nu trebuie să aibă un caracter intimidant pentru cei examinați.

          Tehnica poligraf este întrebuințată pentru a sugera o soluționare amiabilă, fără a implica autoritățile și examinarea în sine se dovedește de multe ori a fi în favoarea persoanelor suspectate, eliminând suspiciunea care planează asupra lor.