Sari la conținut

Evaluarea integrității organizaționale și a factorilor de risc cu ajutorul biofeedback-ului


Euro Poligraf Center S.R.L. lider de piaţă în domeniul expertizelor poligraf şi al serviciilor de
verificare ştiinţifică a adevărului a introdus din data de 1 septembrie 2016 în colaborare cu
partenerul său ştiinţific – Asociaţia Europeană pentru Integritate – o nouă metodă de evaluare a
angajaţilor şi a candidaţilor la angajare bazată pe monitorizarea reactivităţii electrodermale –
biofeedback – pe parcursul administrării unui chestionar care vizează integritatea organizaţională şi factorii de risc asociaţi.
Până la data menţionată mai sus singura modalitate validată ştiinţific de evaluare a
integrităţii şi a factorilor de risc asociaţi pentru angajaţi sau candidaţi la angajare era examinarea poligraf, o activitate complexă, cu o durată relativ mare de timp – circa 2 ore, costisitoare pentru angajator care nu permitea adresarea a mai mult de 3 sau 4 întrebări relevante reducând semnificativ plaja problematicii solicitate de beneficiar. Este adevărat că, reducerea problematicii relevante la cele 3 – 4 întrebări relevante respectă normele metodologice în vigoare care sunt prevăzute în mod special pentru a se păstra acurateţea maximă necesară unei astfel de examinări.
În urma statisticilor laboratorului nostru referitoare la testele de integritate administrate
angajaţilor şi candidaţilor la angajare pentru un eşantion de 850 persoane pe anul 2015 au rezultat următoarele procente :
69% – persoane care au fost sincere la toate întrebările relevante;
29% – persoane care au fost nesincere la cel puţin una din întrebările relevante;
2% – situaţii care nu au permis formularea unei concluzii referitoare la sinceritatea sau nesinceritatea persoanei;
O parte semnificativă din cele 69% persoane diagnosticate ca fiind sincere au făcut însă
înainte de test diferite confesiuni care intrau sub incidenţa întrebărilor relevante adresate în test
fiind astfel necesară reformularea întrebărilor relevante pentru a elimina situaţia prezentată, aspect care le-a permis obţinerea acestui diagnostic.
Analizând statisticile anuale apărea mereu următoarea provocare: „Cum am putea
identifica mai rapid, mai facil, cu costuri mult mai mici persoanele care sunt sincere, şi să folosim examinarea poligraf doar pentru cele 29% din persoane?”
După 15 ani de activitate de expertiză poligraf şi cercetare am găsit soluţia ideală:
administrarea chestionarului de integritate simultan cu monitorizarea reactivităţii electrodermale pentru a înregistra reacţiile specifice stresului emoţional, un proces care durează cca. 25 – 30 minute, nu necesită condiţii speciale de examinare şi permite eliminarea rapidă a persoanelor sincere din grupul ţintă pentru examinările poligraf.
Trebuie ştiut că, potrivit Polyscore – un algoritm avansat de scorare a diagramelor poligraf –
traseul reactivităţii electrodermale este cel mai important din punct de vedere al ponderii în rezultat – cca. 44%, urmat de traseul tensiunii arteriale 26%, al traseului respirator 21% şi al pulsului 9%.

Polyscore – aportul aproximativ al traseelor poligraf


Potrivit normelor metodologice de scorare manuală a examinărilor poligraf traseul
reactivităţii electrodermale are o pondere de 50%, urmat de traseul tensiunii arteriale şi cel
respirator cu câte 25% fiecare. Traseul pulsului nu are pondere în scorarea manuală.

Scorarea examinatorului – aportul aproximativ al traseelor poligraf


Tehnica prezentată mai sus permite examinatorului să susţină un interviu structurat cu o
persoană în timp ce monitorizează feedbackul fiziologic al acestuia din prisma reactivităţii
electrodermale a pielii, observând în timp real modificările de amplitudine şi de durată ale curbei bioelectrice GSR (Galvanic Skin Response) semnificativ-caracteristice reactivităţii emoţionale, putând aborda în timp real zonele problematice cu întrebări suplimentare pentru lămurirea problemei sau cu întrebări provocatoare de comportament pentru a nuanţa răspunsul fiziologic specific. Diagrama astfel rezultată poate fi reanalizată ulterior înregistrării pentru revizuirea în prezenţa subiectului a zonelor problematice.
Avantajele interviului structurat bazat pe chestionarul de integritate asistat de monitorizarea
reactivităţii electrodermale sunt următoarele:
 permite administrarea testului fără o pregătire specială a subiectului;
 permite administrarea unui număr virtual nelimitat de întrebări;
 permite administrarea testului în locaţia beneficiarului sau orice alt spaţiu agreat de
examinator;
 permite identificarea rapidă a zonelor problematice din chestionar;
 permite eliminarea din grupul ţintă a unui procent de cca. 69% din persoanele vizate;
 are o durată redusă de timp pentru administrare şi evaluare de cca. 25-30 minute;
 foloseşte un chestionar personalizabil adaptându-se oricărui tip de activitate profesională;
 costuri semnificativ reduse comparativ cu examinarea poligraf şi cu alte modalităţi de
evaluare;
 nu produce absolut nici un disconfort fizic persoanei examinate.


Specificaţii tehnice ale senzorului:
GSR: 3.59uA curent constant
Plajă de lucru de la 10kΩ a 2.5MΩ
Izolaţie electrică: 5KVrms
Rata de transfer: 120 cadre pe secundă
Rezoluţie: 24 bits conversie analog / digital
Conexiune cu PC-ul şi alimentare: USB 2.0
Temperatura de lucru: 0 – 52° C
Umiditatea relativă: 20% – 80% fără condens

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *